ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27.9.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΥπερχρεωμένα
1394/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
2395/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
3396/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
4397/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
5398/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
6399/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
7400/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
8401/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
9402/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
10403/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
11405/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
12407/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
13408/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
14409/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
15410/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
16411/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
17412/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
18413/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
19414/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
20418/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
21419/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
22420/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
23421/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
24422/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
25424/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
26425/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
27427/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
28428/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
29429/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
30430/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
31431/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
32432/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
33433/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
34434/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
35435/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
36436/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
37437/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
38438/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
39439/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
40440/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
41442/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
42443/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
43444/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
44445/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
45446/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
46447/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
47448/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
48449/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
49450/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)
50451/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 50.

Σαλαμίνα, 23.9.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά