ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13-10-2020 Ημέρα: Τρίτη

A/AΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασία
1298/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2297/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
3292/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
484/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
585/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
692/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
795/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
896/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
999/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
10113/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
11428/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
12440/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
13ΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 214/2015 – ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 228/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
14ΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ 215/2015 – ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 227/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
15ΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ 216/2015 – ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 304/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
16ΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ 217/2015 – ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 44/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1724/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1867/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
1968/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2069/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2171/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2272/2016ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 π.μ. έως τις 11.15 π.μ., για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 7.

– Από τις 11.15 π.μ. έως τις 12.15 μ.μ.  για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 8 έως και 14 .

– Από τις 12.30 μ.μ. για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 15 έως και 22.

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com) .

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνο οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις παρακαλούνται  να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους.  

4. Τέλος, παρακαλούμε για την χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.    

Σαλαμίνα, 09.10.2020

Η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης

Ελισάβετ Δοκιανάκη