ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΕΚΟΥΣΙΑ, ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (3869/2010, 4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21.6.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1276/2021 (4745/2020) 328/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2277/2021 (4745/2020) 459/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
3278/2021 (4745/2020) 496/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
4279/2021 (4745/2020) 497/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
5280/2021 (4745/2020) 186/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
6281/2021 (4745/2020) 199/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
7282/2021 (4745/2020) 50/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
8283/2021 (4745/2020) 104/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
9284/2021 (4745/2020) 96/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
10285/2021 (4745/2020) 181/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
119/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1292/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1310/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1476/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1585/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
16108/2022ΛΟΙΠΑ – ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1783/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1833/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ
1934/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ
2073/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
2180/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
2232/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
2337/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
2440/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
2529/2022ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
26286/2021 (4745/2020) 158/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
27287/2021 (4745/2020) 3/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
28288/2021 (4745/2020) 135/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
29289/2021 (4745/2020) 134/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
30290/2021 (4745/2020) 510/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
31291/2021 (4745/2020) 23/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
32292/2021 (4745/2020) 286/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
33293/2021 (4745/2020) 329/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
34294/2021 (4745/2020) 88/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
35295/2021 (4745/2020) 495/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 10.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 10.

– Από τις 10.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 11 έως και 35.

Σαλαμίνα, 17.6.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά