ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (3869/2010, 4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7.6.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1216/2021 (4745/2020)- 354/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2218/2021 (4745/2020)- 117/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
3219/2021 (4745/2020)- 498/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
4220/2021 (4745/2020)- 284/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
5221/2021 (4745/2020)- 42/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
6222/2021 (4745/2020)- 15/2016 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
7223/2021 (4745/2020)- 521/2012 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
8224/2021 (4745/2020)- 130/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
9225/2021 (4745/2020)- 522/2012 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
10226/2021 (4745/2020)- 131/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
11227/2021 (4745/2020)- 201/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
12228/2021 (4745/2020)- 31/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
13229/2021 (4745/2020)- 86/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
14230/2021 (4745/2020)- 136/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
15231/2021 (4745/2020)- 260/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
16232/2021 (4745/2020)- 51/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
17233/2021 (4745/2020)- 66/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
18235/2021 (4745/2020)- 283/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
19236/2021 (4745/2020)- 282/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
20237/2021 (4745/2020)- 25/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
21238/2021 (4745/2020)- 1/2018 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
22240/2021 (4745/2020)- 47/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
23242/2021 (4745/2020)- 72/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
24243/2021 (4745/2020)- 279/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
25244/2021 (4745/2020)- 44/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
26245/2021 (4745/2020)- 45/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
27246/2021 (4745/2020)- 13/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
28249/2021 (4745/2020)- 273/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
29250/2021 (4745/2020)- 157/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
30251/2021 (4745/2020)- 158/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
31217/2021 (4745/2020)- 350/2013 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
32239/2021 (4745/2020)- 46/2014 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
33247/2021 (4745/2020)- 126/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
34248/2021 (4745/2020)- 106/2015 (3869/2010)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
3528/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
364/2021 (3869/2010) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 10.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 34.

– Από τις 10.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 35 έως και 36.

Σαλαμίνα, 1.6.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά