ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΝΑΓΩΝΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ
130/20Π. ΤΑΚΤΙΚΗ  
2122/19ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ  
3138/19ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ  
41/20ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ  
536/20ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ  
660/20ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
767/20ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  
876/20ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  
981/20ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
106/20ΕΚΟΥΣΙΑ  
1123/20ΕΚΟΥΣΙΑ  
1211/20ΕΚΟΥΣΙΑ  
13328/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
14329/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
15330/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
16331/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
17332/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
18336/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
19337/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
20338/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
21339/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
22340/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
23343/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2428/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2527/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2630/13ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
271/20ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.00, για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 6.

– Από τις 11.00 έως τις 12.00 για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 7 έως και 12.

– Από τις 12.15 έως τις 13.45 για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος 13 έως και 20 (Ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010).

– Από τις 13.45 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος 21 έως και 27 (Ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010).

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως έως και την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους. 

4. Τέλος, παρακαλούμε για την χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.   

Σαλαμίνα, 18-09-2020

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά