ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-09-2020 Ημέρα: Τρίτη

α/αΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
123/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
237/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
383/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ
484/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
539/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
649/2019ΑΝΑΚΟΠΗ
712/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
842/2020ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
943/2020ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1047/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1139/2019ΕΚΟΥΣΙΑ
1240/2019ΕΚΟΥΣΙΑ
1315/2019ΕΚΟΥΣΙΑ
1431/2019ΕΚΟΥΣΙΑ
15295/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
16296/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
17297/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
18298/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
19299/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
20300/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
21303/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
22305/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
23567/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
24569/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
25571/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
26572/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
274/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2861/2011ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
2996/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 85/2019

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ., για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 7.

– Από τις 11.00 π.μ. έως τις 12.00  για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 8 έως και 14 .

– Από τις 12.15 μ.μ. έως τις 13.45  για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 15 έως και 22.

– Από τις 13.45 μ.μ.   για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 23 έως και 29.

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com) .

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνο οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους.  

4. Τέλος, παρακαλούμε για την χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.    

Σαλαμίνα, 10.09.2020

Η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης

Ελισάβετ Δοκιανάκη