Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της με αρ. 107/15.06.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς  κατά το χρονικό διάστημα από 01.08.2020 έως και 31.08.2020 (δικαστικές διακοπές), οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Πειραιώς.  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 210 4672 166 ή μέσω της ιστοσελίδας μας

www.eirinodikeio-salamina.gov.gr

                                                                                                   Η Γραμματέας Αικατερίνη Καταγά