ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, AYTOKINHTVN,ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18.1.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
158/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
259/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
360/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
467/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
502/2022ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
687/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
741/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
812/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
975/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
1055/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
11104/2019ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
1238/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1362/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1434/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1515/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1616/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1722/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1828/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
197/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
20183/2014 (3869/2010) – 23/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
21114/2014 (3869/2010) – 24/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
22499/2013 (3869/2010) – 28/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
23456/2013 (3869/2010) – 29/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
24500/2013 (3869/2010) – 30/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
25134/2012 (3869/2010) – 31/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
26133/2012 (3869/2010) – 32/2020 (4745/2020)ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 10.

– Από τις 12.00 έως τις 13.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 11 έως και 19.

– Από τις 13.45 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 20 έως και 26.

2. Συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.4871/2021. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στο σχετικό mail (irinodikiosalamina2@gmail.com) να επισυνάπτουν και το σχετικό παράβολο αναβολής.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης και μεθεπόμενης υπόθεσης.

4.   Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδο στους χώρους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας είναι απαραίτητη η επίδειξη (εναλλακτικά) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 14.1.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά