ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14.12.2021 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
151/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
21/2019ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
3103/2019ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
426/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
536/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
614/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
726/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
894/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
9117/2019ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1051/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1158/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1210/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1311/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1412/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
1517/2021ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
166/2021 – ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΕΩΝΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
17ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 134/2015 ΕΓΔΙΧ 12/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
18ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 136/2015 ΕΓΔΙΧ 13/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
19ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 135/2015 ΕΓΔΙΧ 14/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
20ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 105/2015 ΕΓΔΙΧ 15/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
21ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 35/2014 ΕΓΔΙΧ 16/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
22ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 36/2014 ΕΓΔΙΧ 17/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
23ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 192/2014 ΕΓΔΙΧ 18/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
24ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 63/2015 ΕΓΔΙΧ 19/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
25ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 104/2015 ΕΓΔΙΧ 20/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
26ΑΡΧ. ΚΑΤΑΘ. 265/2013 ΕΓΔΙΧ 21/2020ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 8.

– Από τις 12.00 έως τις 13.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 9 έως και 16.

– Από τις 13.45 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 17 έως και 26.

2. Συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εκατοστό πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4812/2021. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στο σχετικό mail (irinodikiosalamina2@gmail.com) να επισυνάπτουν και το σχετικό παράβολο αναβολής.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης και μεθεπόμενης υπόθεσης.

4.   Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδο στους χώρους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας είναι απαραίτητη η επίδειξη (εναλλακτικά) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 13.12.2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά