Σε συνέχεια της από 17.05.2020 ανακοίνωσης και της με αρ. 66/18.05.2020 Πράξης της  Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, σας ενημερώνουμε ότι από 01.06.2020 ημέρα Δευτέρα η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας :

· Θα δέχεται αιτήσεις διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αιτήσεις αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείων και παροχής κληρονομητηρίων, άσκηση πολιτικών ένδικων μέσων, κατάθεση ποινικών ένδικων μέσων, κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθήκης.

·  Θαπραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια.

· Θα χορηγούνται αντίγραφα διαταγών πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου, κληρονομητηρίων, σωματείων, προσωρινών διαταγών, καθώς και αντίγραφα πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης.

· Θα χορηγούνται απόγραφα.

· Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων Μεταβατικού Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου.

· Θα πραγματοποιείται κατάθεση προτάσεων και τυχόν προσθήκης – αντίκρουσης για τις υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας.

Λόγω του περιορισμένου χώρου των γραφείων της υπηρεσίας αλλά και του χώρου αναμονής (προθαλάμου) οι οποίοι δεν ξεπερνούν τα 15 τ.μ., και προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός αλλά και να τηρηθούν στο ακέραιο τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες η προσέλευση στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/). 

               Η προσέλευση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Γραμματεία θα εξασφαλίσει στο κοινό πιο γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία μας, να έχουν προμηθευτεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, το προβλεπόμενο κινητό μεγαρόσημο και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι γραμμάτιο προείσπραξης.

Για τα λοιπά ζητήματα (ενδεικτικά, τρόπος επαναφοράς προς συζήτηση των υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής, λήψη ενόρκων βεβαιώσεων κ.ά.) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση ενόψει των επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.  

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότια) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του χώρου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) συνιστάται η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του χώρου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ..

Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των γραφείων και του χώρου αναμονής (προθαλάμου) της υπηρεσίας μας, ο οποίος δεν αερίζεται επαρκώς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται η χρήση κλιματιστικού σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων, σας παρακαλούμε για την κατανόηση και την τήρηση των ως άνω, για την διασφάλιση της υγείας όλων.

Σαλαμίνα, 27.05.2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη