ΠΡΑΞΗ 10/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020) και το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020), αποφασίζει:

1) Τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 07-01-2021 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1123/2020 αρ. κλήσης 125/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ07-01-202123-03-2021

Β. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-01-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1377/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
2378/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
3379/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
4380/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
5381/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
6382/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
7383/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
8384/2013Ν. 3869/201019-01-202112-04-2022
9385/2013Ν.3869/201019-01-202112-04-2022
10386/2013Ν.3869/201019-01-202112-04-2022
11387/2013Ν.3869/201019-01-202112-04-2022
12122/2014Ν.3869/201019-01-202112-04-2022
13281/2015Ν.3869/201019-01-202117-05-2022
14283/2015Ν.3869/201019-01-202117-05-2022
15284/2015Ν.3869/201019-01-202117-05-2022
16355/2012 (ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2019)Ν.3869/201019-01-202111-05-2021
17357/2012Ν.3869/201019-01-202117-05-2022
18305/2012Ν.3869/201019-01-202117-05-2022
1959/2012 ΑΡ. αποφασης 14/2015 και αρ. κλήσης 45/2018Ν.3869/201019-01-202111-05-2021
2060/2012 αρ. αποφασης 14/2015 και αρ. κλήσης 45/2018Ν.3869/201019-01-202111-05-2021
2179/2016Ν. 3869/201019-01-202117-05-2022
2281/2016Ν. 3869/201019-01-202117-05-2022
2382/2016Ν. 3869/201019-01-202117-05-2022

Γ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-01-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1126/2020ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)19-01-202120-04-2021
2118/2020 (ΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 13/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ)ΕΡΓΑΤΙΚΑ19-01-202116-02-2021
339/2020ΑΝΑΚΟΠΗ19-01-202115-06-2021
466/2020ΑΝΑΚΟΠΗ19-01-202121-09-2021
575/2020ΑΝΑΚΟΠΗ19-01-202121-09-2021
6103/2019ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ19-01-202120-04-2021
737/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ19-01-202119-10-2021
895/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ19-01-202121-09-2021
967/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ19-01-202121-09-2021
1076/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ19-01-202121-09-2021
11122/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ19-01-202116-02-2021
1216/2020ΕΚΟΥΣΙΑ19-01-202121-09-2021
1312/2020ΕΚΟΥΣΙΑ19-01-202121-09-2021

Δ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 26-01-2021 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1123/2016Ν. 3869/201026-01-202121-06-2022
2124/2016Ν. 3869/201026-01-202121-06-2022
3125/2016Ν. 3869/201026-01-202121-06-2022
4127/2016Ν. 3869/201026-01-202121-06-2022
5128/2016Ν. 3869/201026-01-202121-06-2022
 6129/2016Ν.3869/201026-01-202121-06-2022
7130/2016Ν.3869/201026-01-202121-06-2022
81/2017Ν.3869/201026-01-202121-06-2022
9438/2012Ν.3869/201026-01-202121-06-2022
10466/2012Ν.3869/201026-01-202121-06-2022
1153/2011 (αρ. κλήσης 552/2012)Ν.3869/201026-01-202121-06-2022
1232/2013Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
1333/2013Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
14258/2015Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
1578/2018Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
1688/2016Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
1791/2016Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
1894/2016Ν.3869/201026-01-202120-09-2022
1997/2016Ν.3869/201026-01-202120-09-2022

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Σαλαμίνα, 27.01.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη