Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο        Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α Σ

Ε Κ Θ Ε Μ Α  Δ Ι Κ Α Σ Ι Μ Ο Υ  17-10-2023

                                ΑΡ. ΚΑΤΑΘ.                              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1                        43/23                                            ΤΑΚΤΙΚΗ

2                        36/23                                        ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3                        53/22                                        ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4                        40/23                                        ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ

5                        108/23                                      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

6                        32/22                                            ΕΚΟΥΣΙΑ

7                        39/22                                            ΕΚΟΥΣΙΑ

8                        14/22                                            ΕΚΟΥΣΙΑ

 

 ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ