Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 6/11/2021 – 22/11/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 6/11/2021 – 22/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5138 Β’/05-11-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...