Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 18/5/2021

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 18/5/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18-05-2021 Ημέρα: Τρίτη Α/Α Αριθμός Κατάθεσης Τύπος Υπόθεσης 184/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ2126/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ3127/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ4118/2020...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 10/5/2021 – 17/5/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 10/5/2021 – 17/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28503 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1872 Β’/08-05-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 3/5/2021 – 10/5/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 3/5/2021 – 10/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27683 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1814 Β’/29-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...