Για να σας χορηγηθεί ένα ακριβές αντίγραφο διαθήκης που έχει δημοσιευτεί θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα καινούριο αίτημα, εδώ. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον τρόπο που θα συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντίγραφα πρακτικών δημ΄οσίευσης διαθήκης διατίθενται αποκλειστικά στον καταθέτη της διαθήκης και στους κληρονόμους που αναφέρονται στο κείμενο της διαθήκης.

Στο μπλε κουμπί των Επισυναπτόμενων αρχείων θα πρέπει να ανεβάσετε υπεύθυνη δήλωση από gov.gr ή σάρωση υπεύθυνης δήλωσης με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία της οποίας το κείμενο θα αναφέρεται ότι ζητάτε να σας χορηγηθεί αντίγραφο πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης επισημαίνοντας το όνομα του θανόντος και την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης. Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσετε και την πληρωμή του eParavolo των 2 ευρώ που απαιτείται για να λάβετε το αντ΄ίγραφο.

Αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία θα πατήσετε το πράσινο κουμπί για να καταχωρηθεί η αίτησή σας.

Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία eParavolo του Υπουργείου Οικονομικών και εκδώστε ένα eParavolo των 2 ευρώ.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε Υπουργείο Δικαιοσύνης
  2. Στο πεδίο “Κατηγορία Μεγαροσήμου” επιλέγετε Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)
  3. Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε [2033] Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ Μεγαρόσημο 2 ευρώ.Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία.Πατάτε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”.

Μετά την έκδοση του eParavolo των 2 ευρώ, θα πρέπει να το πληρώσετε και να μας στείλετε την απόδειξη πληρωμής, όπου να φαίνεται ευκρινώς ο κωδικός του eParavolo.