ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΟΠΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΕΚΟΥΣΙΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21.2.2023 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1103/2019ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
246/2022ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
325/2022ΑΝΑΚΟΠΗ
489/2022ΑΝΑΚΟΠΗ
59/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
622/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
722/2022 ΠΑΡΕΜΠ. ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
855/2022ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
9107/2022ΕΡΓΑΤΙΚΑ
1019/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1120/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1223/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
1344/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
14229/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
151/2023ΕΚΟΥΣΙΑ
1619/2023ΕΚΟΥΣΙΑ
17260/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
18296/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
19297/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
20298/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
21299/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
22300/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
23301/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
24302/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
25303/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
26304/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
27305/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
28306/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
29307/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
30308/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
31309/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
32310/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
33311/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
34312/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
35313/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
36314/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
37315/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
38316/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
39317/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
40318/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
41319/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
42320/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
43321/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
44322/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
45323/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
46324/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
47325/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
48326/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
49327/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
50328/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
51513/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
52514/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
53515/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
54516/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
55517/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
56518/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
57519/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
58520/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
59521/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
60522/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
61524/2021 525/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
62526/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
63527/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
64528/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
65529/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
66530/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
67531/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
68532/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
69533/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
70845/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
71846/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
72847/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
73848/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
74849/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
75850/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
76851/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
77852/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
78853/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
79854/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
80855/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις10.00 έως 10.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 16.

– Από τις 11.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 17 έως και 80.

Σαλαμίνα, 20.2.2023

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά