ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (3869/2010, 4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14.2.2023 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
173/2021ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
2573/12 – 27/20 ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝ. ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.3869/2010
351/18 – 8/22 ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝ. ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.3869/2010
463/15 ΕΠΑΝ. ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.3869/2010
5201/2022ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
6202/2022ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
7204/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
8205/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
9206/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
10207/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
11208/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
12209/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
13210/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
14211/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
15212/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
16213/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
17214/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
18215/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
19252/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
20253/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
21254/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
22255/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
23256/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
24257/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
25258/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
26259/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
27261/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
28262/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
29263/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
30264/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
31265/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
32266/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
33267/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
34269/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
35270/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
36271/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
37272/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
38275/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
39453/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
40454/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
41455/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
42456/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
43457/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
44458/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
45459/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
46460/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
47489/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
48490/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
49491/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
50492/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
51493/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
52494/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
53495/2021 ΚΑΙ 503/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
54496/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
55497/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
56498/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
57499/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
58500/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
59501/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
60502/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
61504/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
62505/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
63506/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
64507/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
65510/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
66511/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
67793/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
68794/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
69795/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
70796/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
71856/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
72857/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
73858/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
74859/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως 10.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 4.

– Από τις 10.30 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 5 έως και 75.

Σαλαμίνα, 13.2.2023

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά