ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 24.1.2023 Ημέρα: Τρίτη

α/αΑριθμός ΚατάθεσηςΔιαδικασία
197/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
2109/2022ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
371/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
44/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
549/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
6228/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
751/2022ΕΚΟΥΣΙΑ
87/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
93/2022 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
10159/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
11160/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
12161/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
13162/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
14163/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
15164/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
16165/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
17166/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
18167/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
19168/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
20169/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
21170/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
22171/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
23172/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
24173/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
25174/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
26175/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
27176/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
28371/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
29372/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
30373/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
31374/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
32375/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
33376/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
34377/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
35378/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
36379/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
37380/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
38381/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
39382/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
40383/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
41384/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
42385/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
43386/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
44387/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
45388/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
46389/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
47390/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
48393/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
49590/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
50591/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
51592/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
52595/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
53596/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
54597/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
55598/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
56599/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
57725/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
58726/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
59727/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
60728/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
61729/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
62730/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
63786/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
64787/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
65788/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
66789/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
67790/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
68791/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
69792/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
70722/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
71723/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
72724/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
73659/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
74660/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
75661/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
76662/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
77663/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
78664/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ
79665/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 – 11.00, οι υποθέσεις 1-9,

–  Από τις 11.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 10 έως και 79.

Σαλαμίνα, 23.1.2023

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά