ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (4745/2020)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17.1.2023 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΝΕΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
193/2021333/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2020
295/2021129/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2022
396/2021138/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2023
497/2021281/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2024
598/2021220/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2025
699/2021355/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2026
7100/2021515/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2027
8101/2021100/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2028
9102/2021216/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2029
10103/2021501/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2030
11104/2021502/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2031
12106/2021219/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2032
13107/2021212/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2033
14108/2021505/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2034
15115/2021207/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2035
16116/2021229/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2036
17117/2021227/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2037
18118/2021364/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2038
19119/2021228/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2039
20120/2021150/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2040
21121/2021218/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2041
22122/2021487/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2042
23123/2021184/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2043
24124/2021214/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2044
25125/202163/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2045
26126/202159/2015ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2046
27127/2021301/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2047
28128/2021302/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2048
29129/2021265/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2049
30348/2021371/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2050
31349/2021127/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2051
32350/202114/2015
8/2020
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2052
33351/2021377/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2053
34352/2021124/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2054
35353/2021324/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2055
36354/202158/2012
9/2020
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2056
37355/202172/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2057
38356/2021114/2015ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2058
39357/2021118/2012ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2059
40358/202127/2015ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2060
41359/2021116/2012
378/2013
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2061
42360/2021319/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2062
43361/2021220/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2063
44362/2021100/2015ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2064
45363/2021101/2015ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2065
46364/2021353/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2066
47367/2021314/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2068
48369/202164/2015ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2069
49370/2021489/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2070
50580/2021118/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2071
51581/202152/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2072
52582/2021112/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2073
53583/202193/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2074
54584/2021114/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2075
55586/2021106/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2076
56587/202192/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2077
57588/202165/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2078
58589/202166/2018ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2079
59648/20211/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2080
60649/202144/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2081
61650/202141/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2082
62651/202143/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2083
63652/202146/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2084
64653/202148/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2085
65654/202150/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2086
66655/202147/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2087
67657/202114/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2088
68658/202112/2021ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2089
69365/202189/2013ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2067
7094/2021130/2014ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Ν.4745/2021

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 70.

Σαλαμίνα, 16.1.2023

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά