ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (3869/2010, 4745/2020, 4605/2019)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11.10.2022 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA
149/22          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
279/22         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
305/22   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
412/20          Ν. 4605/2019
592/19        ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
6461/2021 (12/15)   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
7462/2021 (32/16)  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
8463/2021 (33/16) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
9466/2021 (83/18)     ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
10467/2021 (88/16)ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
11468/2021 (82/16)   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
12469/2021 (94/16)   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
13470/2021 (39/17)   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
14471/2021 (58/17)    ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
15472/2021 (370/13)  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
16473/2021 (393/13)  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
17474/2021 (392/13) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
18475/2021 (103/18) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
19476/2021 (106/16) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
20477/2021 (120/16)ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
21478/2021 (121/16) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
22479/2021 (88/17) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
23480/2021 (34/14)  ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
24483/2021 (224/14) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
25484/2021 (46/17)   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
26486/2021 (51/17)   ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
27487/2021 (8/17)     ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
28488/2021 (7/17)     ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
2990/2022ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 – 13.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 28.

– Στις 13.30 έως το πέρας του ωραρίου για την υπόθεση 29.

Σαλαμίνα, 5.10.2022

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά