ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20-10-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΕνάγοντες/ΑιτούντεςΕναγόμενοι/Καθ’ ων η αίτησηΔιαδικασία
159/2019  ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 100 ΗΜΕΡΩΝ
263/2019  ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 100 ΗΜΕΡΩΝ
389/2019  ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 100 ΗΜΕΡΩΝ
4137/2019  ΕΡΓΑΤΙΚΑ
597/2020  ΕΡΓΑΤΙΚΑ
614/2020  ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
722/2020  ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
810/2020  ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
937/2018  ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
107/2020  ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
11341/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
12342/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
13344/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
14345/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
15347/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
16348/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
17349/2013  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
18350/2013  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
19351/2013  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
20352/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
21353/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
22354/2013 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
2364/2017  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
2479/2019  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
2592/2019  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
265/2020  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
272/2020  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
2873/2016 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
2974/2016 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
3076/2016 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
3177/2016 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
3278/2016 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.00, για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 10 (Νέα Τακτική, Εργατικά, Μικροδιαφορές, Εκουσία Δικαιοδοσία).

– Από τις 11.00 έως τις 12.30 για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 11 έως και 21 (Ρύθμιση Οφειλών Ν. 3869/2010).

– Από τις 12.45 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος 22 έως και 32 (Ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010).

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως έως και την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης 07/2020 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) έχει ήδη υποβληθεί αίτημα αναβολής με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της αιτούσας, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η παράσταση στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση αυτής, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 4722/2020. 

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους.  

4. Τέλος, επισημαίνουμε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας και η  τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.   

Σαλαμίνα, 16-10-2020

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά