ΠΡΑΞΗ 7/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020) και το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020), αποφασίζει:

1) Τη μεταφορά, οίκοθεν, της συζήτησης των ματαιωθεισών αιτήσεων χορήγησης προσωρινών διαταγών ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και 4605/2019  α) που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 03ης.12.2020 και β) που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 14ης.01.2021 και η συζήτηση τους ματαιώθηκε λόγω μη κατάθεσης υπομνήματος από τους διαδίκους, και συγκεκριμένα των αιτήσεων με αρ. κατάθεσης 22/18.09.2020, 33/27.01.2014 και αρ. κατάθεσης κλήσης 102/25.09.2020,  36/26.06.2018 και αρ. κατάθεσης κλήσης 115/21.10.2020 και  16/01.09.2020,

στις 11 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.30 π.μ. .

Στις 10.30 π.μ. θα συζητηθούν οι αιτήσεις που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 03ης.12.2020 και στις 12.30 θα συζητηθούν οι αιτήσεις που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 14ης.01.2021 και ματαιώθηκαν.

2) Τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-11-2020 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1535/2012Ν. 3869/201017-11-202023-03-2021
2422/2013 (Κλήση 170/2015)Ν. 3869/201017-11-2020ΕΠΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΑΙΤΟΥΣΗΣ ΓΙΑ 25-05-2021
3185/2013 (Κλήση 212/2015)Ν. 3869/201017-11-202023-03-2021
4184/2013 (Κλήση 213/2015)Ν. 3869/201017-11-202023-03-2021
5198/2013 (Κλήση 218/2015)Ν. 3869/201017-11-202023-03-2021
6199/2013 (Κλήση 219/2015)Ν. 3869/201017-11-202023-03-2021
7417/2013 (ΚΛΗΣΗ 74/2019)Ν. 3869/201017-11-202023-03-2021
8573/2012 (ΚΛΗΣΗ 70/2019)Ν. 3869/201017-11-202030-03-2021
9356/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
10357/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
11359/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
12360/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
13361/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
14362/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
15363/2013Ν.3869/201017-11-202018-01-2022
16272/2015Ν.3869/201017-11-202022-02-2022
17273/2015Ν.3869/201017-11-202022-02-2022
18196/2013Ν.3869/201017-11-202022-02-2022
19197/2013Ν.3869/201017-11-202022-02-2022
20194/2013Ν.3869/201017-11-202022-02-2022

Β. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17-11-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1108/2019ΕΡΓΑΤΙΚΟ17-11-202020-04-2021
27/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ17-11-202019-10-2021
323/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ17-11-202019-10-2021
417/2020ΕΚΟΥΣΙΑ17-11-202020-04-2021
534/2019ΕΚΟΥΣΙΑ17-11-202020-04-2021
635/2019ΕΚΟΥΣΙΑ17-11-202018-05-2021
722/2019ΕΚΟΥΣΙΑ17-11-202018-05-2021

Γ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 24-11-2020 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1306/2013Ν. 3869/201024-11-202030-03-2021
2307/2013Ν. 3869/201024-11-202030-03-2021
3308/2013Ν. 3869/201024-11-202030-03-2021
4309/2013Ν. 3869/201024-11-202030-03-2021
5311/2013Ν. 3869/201024-11-202030-03-2021
 6103/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
7104/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
8105/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
9106/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
10107/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
11108/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
12109/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
13111/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
14112/2016Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
15118/2012Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
16434/2012Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
17436/2012Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
18437/2012Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
19445/2012Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
20446/2012Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
2139/2018Ν.3869/2010 (ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ)24-11-202022-02-2022
2225/2019Ν.3869/201024-11-202022-02-2022
236/2020Ν.3869/2010 (ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ)24-11-202022-02-2022

Δ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 08-12-2020 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/Α      ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1312/2013Ν. 3869/201008-12-202011-05-2021
2313/2013Ν. 3869/201008-12-202011-05-2021
3314/2013Ν. 3869/201008-12-202011-05-2021
4315/2013Ν. 3869/201008-12-202011-05-2021
5316/2013Ν. 3869/201008-12-202011-05-2021
6114/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
7115/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
8116/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
9117/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
10118/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
11119/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
12120/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
13121/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
14122/2016Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
15163/2012Ν.3869/201008-12-202011-05-2021
16444/2012Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
17449/2012Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
18450/2012Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
19454/2012Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
20457/2012Ν.3869/201008-12-202022-03-2022
21459/2012Ν.3869/201008-12-202022-03-2022

Ε. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-12-2020 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/Α      ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
112/2013Ν. 3869/201015-12-202011-05-2021
213/2013Ν. 3869/201015-12-202011-05-2021
314/2013Ν. 3869/201015-12-202011-05-2021
417/2013Ν. 3869/201015-12-202011-05-2021
5428/2013 (Κλήση 78/2019)Ν. 3869/201015-12-202011-05-2021
6368/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
7369/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
8370/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
9371/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
10373/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
11375/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
12376/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
1392/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
1493/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
15494/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
16238/2012Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
17168/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
18193/2013Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
19159/2013 (ΚΛΗΣΗ 93/2019)Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
20160/2013 (ΚΛΗΣΗ 94/2019)Ν.3869/201015-12-202012-04-2022
2195/2019Ν.3869/201015-12-202012-04-2022

ΣΤ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 15-12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α/Α      ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
131/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ15-12-202019-10-2021
2126/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ15-12-202018-05-2021
3127/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ15-12-202018-05-2021
415/2020ΑΝΑΚΟΠΗ15-12-202020-04-2021
579/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ15-12-202021-09-2021
65/2020ΕΚΟΥΣΙΑ15-12-202015-06-2021
723/2019ΕΚΟΥΣΙΑ15-12-202015-06-2021
815/2020ΕΚΟΥΣΙΑ15-12-202015-06-2021
927/2020ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ15-12-202018-05-2021

Ζ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18-12-2020 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α/Α      ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
1429/2012Ν. 3869/201018-12-202022-03-2022

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Σαλαμίνα, 22.01.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη