Α/ΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΡ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡ37/2023
2ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ31/2024
3ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΠ ΚΛΗΡ40/2023
4ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ1/2024
5ΑΠΟΣΦΡΑΓ04/2024
6ΕΚΠΟΙΗΣΗ07/2024
7ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ34/2024
8ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ36/2024
9ΑΥΤΟ/ΤΑ21/2023
10ANAKOΠH148/2023
11ANAKOΠH156/2023
12ANAKOΠH159/2023
13ANAKOΠH02/2024
14ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ09/2024
15ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ10/2024
16ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ16/2024
17ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  14/2023
18ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ21/2023
19ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ25/2023
20ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ27/2023
21ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ29/2023
22ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ31/2023
23ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ33/2023
24ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ41/2023
25ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ673/2021
26ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ18/2021
27ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ08/2023
28ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ04/2023
29ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ02/2024
30ΥΠΕΡΧ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ03/2024
   

                                                                                                ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ