Α/ΑΑΡ ΚΑΤΑΘΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1138/23ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ
2161/2023ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ
374/2023ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ
422/2021ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ
522/2022ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ
6150/23ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
7163/2023ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
803/2024ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
904/2024ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1009/2024ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1111/2024ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
12197/2023ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1334/2023ΑΠΟΠ ΑΝΗΛ
1435/2023ΑΠΟΠ ΑΝΗΛ
1519/2023ΑΠΟΠ ΚΛΗΡ
1625/2023ΑΠΟΠ ΚΛΗΡ
1718/2024ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
1823/2023ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΡΡ ΑΠΟΦ ΥΠΕΡΧ
1907/2023ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
2011/2023ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
21308/2013 ΚΑΙ 309/2013 ΠΛΑΤ 759/2021 ΚΑΙ 760/2021ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛ ΑΠΟΦ 323/23
2203/2023ΚΛΗΣΗ ΡΥΘ ΧΡΕΩΝ
2381/2022Ν ΤΑΚΤΙΚΗ
2496/2022Ν ΤΑΚΤΙΚΗ
2510/2023ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
2611/2023ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
2712/2023ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
2826/2023ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
2927/2023ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ