ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21-11-2023

ΑΡ. ΚΑΤΑΘ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
30/22ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
47/22ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
50/22ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
84/22ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
22/21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
22/22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
55/22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45/23ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
82/23ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
129/23ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
128/23ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18/22ΕΚΟΥΣΙΑ
50/22ΕΚΟΥΣΙΑ
19/23ΕΚΟΥΣΙΑ
25/23ΕΚΟΥΣΙΑ
29/23ΕΚΟΥΣΙΑ
178/23ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
4/23 (ΚΛΗΣΗ)ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
72/19ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
18/21ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
8/23ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
23/23ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
36/22ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
62/22ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
63/22ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
67/22ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ