Ανακοινώνουμε ότι στο αστικό δικαστήριο τις 17/10/2023 θα εκδικαστούν κανονικά όλες οι υποθέσεις.

Εκ της Γραμματείας