Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 5/3/2022 – 14/3/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 5/3/2022 – 14/3/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 10111Β’/4-3-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...