Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-09-2020 Ημέρα: Τρίτη α/αΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ123/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ237/2019ΝΕΑ...
ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ 97/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως: Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-04-2020 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ...
Αναπλήρωση Ειρηνοδικών Σαλαμίνας για τον Αύγουστο 2020

Αναπλήρωση Ειρηνοδικών Σαλαμίνας για τον Αύγουστο 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της με αρ. 107/15.06.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς  κατά το χρονικό διάστημα από 01.08.2020 έως και 31.08.2020 (δικαστικές διακοπές), οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Πειραιώς....
Αιτήσεις και Πιστοποιητικά χωρίς Μεγαρόσημο

Αιτήσεις και Πιστοποιητικά χωρίς Μεγαρόσημο

Χωρίς μεγαρόσημο κατατίθενται οι αιτήσεις και εκδίδονται τα πιστοποιητικά “περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης” και “περί αποποίησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος” του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας μέχρι τις 30/9/2020 με βάση την κοινή απόφαση του...