Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/12/2021 – 10/1/2022

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 20/12/2021 – 10/1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 78616 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 5973Β’/18-12-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 14/12/2021

Έκθεμα ανάρτησης δικασίμου 14/12/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14.12.2021 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ151/2020ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ21/2019ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 13/12/2021 – 20/12/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 13/12/2021 – 20/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 77146 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5816Β’/11-12-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 6/12/2021 – 13/12/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 6/12/2021 – 13/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5673 Β’/04-12-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 14/12/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 14/12/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 14/12/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησηςστην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...
Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 7/12/2021

Επαναπροσδιορισμός Υποθέσεων ν. 4745/2020 για 7/12/2021

Σας ενημε΄ρώνουμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις που αφορούσαν το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μπήκαν στην πλατφόρμα του νόμου 4745/2020, προσδιορίστηκαν προς συζήτηση για τις 7/12/2021. Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησηςστην Πλατφόρμα ν.4745/2020Νέος...