Έκθεμα Δικασίμου 20/10/2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20-10-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ. Α/ΑΑριθμός ΚατάθεσηςΕνάγοντες/ΑιτούντεςΕναγόμενοι/Καθ’ ων η...

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ 28/04/2020 19/05/2020 26/05/2020

ΠΡΑΞΗ 97/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων, ως ακολούθως: Α. ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 28-04-2020 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ...

Αιτήσεις και Πιστοποιητικά χωρίς Μεγαρόσημο

Χωρίς μεγαρόσημο κατατίθενται οι αιτήσεις και εκδίδονται τα πιστοποιητικά "περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης" και "περί αποποίησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος" του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας μέχρι τις 30/9/2020 με βάση την κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης...

Έκθεμα Δικασίμου 13/10/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13-10-2020 Ημέρα: Τρίτη A/AΑριθμός...

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 22/9/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΝΑΓΩΝΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ130/20Π....

Έκθεμα δικασίμου 15/9/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15-09-2020 Ημέρα: Τρίτη α/αΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ123/2019ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ237/2019ΝΕΑ...

Αναπλήρωση Ειρηνοδικών Σαλαμίνας για τον Αύγουστο 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της με αρ. 107/15.06.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιώς  κατά το χρονικό διάστημα από 01.08.2020 έως και 31.08.2020 (δικαστικές διακοπές), οι Ειρηνοδίκες Σαλαμίνας θα αναπληρώνονται από τους Ειρηνοδίκες Πειραιώς....

ΕΚΘΕΜΑ 14-07-2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14-07-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ. Α/ΑΑΡ....

Έκθεμα δικασίμου 7/7/2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA EΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 07-07-2020 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ...

Έκθεμα δικασίμου 23/6/2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23-06-2020 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ18/2020Π....

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Καλωσήρθατε στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας μας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έντυπο Δήλωσης

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς

Έντυπο Αίτησης

Αποποίηση ή μη Κληρονομιάς

Έντυπο Αίτησης

Δημοσίευση ή μη Διαθήκης

ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ

Στείλτε την Αίτησή σας Online

Συμπληρώστε την Online Φόρμα της Αίτησης

ή

Μπορείτε να στείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης και την Αίτηση Αποποίησης Κληρονομιάς

Συχνές Ερωτήσεις

1. Το δικαίωμα της αποποίησης κληρονομιάς και η σημασία της.

Ο κληρονόμος όταν πραγματοποιεί αποδοχή της κληρονομιάς, την αποδέχεται στο σύνολο της, ήτοι τόσο το ενεργητικό της σκέλος όσο και το παθητικό της. Κατά λογική ακολουθία, σε περίπτωση που το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας υπερβαίνει το ενεργητικό, ελλοχεύει ο κίνδυνος ο κληρονόμος να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να αποκτήσει χρέη τα οποία δεν δημιούργησε ο ίδιος. Την λύση σε αυτή την περίπτωση μας την παρέχει ο νόμος με την δυνατότητα της αποποίησης της κληρονομιάς.

Η αποποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας είναι μια μονομερής δικαιοπραξία, με την οποία ο κληρονόμος δεν αποδέχεται την κληρονομιά του θανόντος συγγενή του και συνακόλουθα και τα τυχόν χρέη αυτής.

2. Ποιες οι προϋποθέσεις για την έγκυρη αποποίηση της κληρονομιάς.

Για να πραγματοποιήσει ο κληρονόμος την αποποίηση της κληρονομιάς πρέπει να προσέλθει στο Ειρηνοδικείο του τόπου θανάτου του κληρονομούμενου (810 Κ.Πολ.Δ) και να προβεί στην σχετική δήλωση ενώπιον του Γραμματέα (1848 ΑΚ).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της αποποίησης κληρονομιάς είναι:

Α) Η δικαιοπρακτική ικανότητα του αποποιούμενου, ήτοι να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

Β) Η αποποίηση να πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών που εκκινεί από την στιγμή που πληροφορήθηκε ο κληρονόμος την επαγωγή και το λόγο της. Χαρακτηριστική η περίπτωση που υφίσταται διαθήκη του θανόντος, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε ο κληρονόμος κατά τη στιγμή της αποποίησης του. Η τετράμηνη προθεσμία εκκινεί εκ νέου από το σημείο της γνώσεως του κληρονόμου περί υπάρξεως διαθήκης, όπου και οφείλει να προβεί σε νέα δήλωση αποποίησης.

3. Η περίπτωση του ανήλικου κληρονόμου.

Είναι γνώριμη η κατάσταση κατά την οποία οι γονείς ενός ανήλικου τέκνου αποποιούνται λόγω χρεών της κληρονομιάς συγγενικού τους προσώπου, και ως επόμενο πρόσωπο στην κληρονομική διαδοχή καλείται το ανήλικο τέκνο τους. Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο είναι εφικτή και με ποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η αποποίηση από το ανήλικο τέκνο τους. Η απάντηση είναι μια και κατηγορηματική: Η αποποίηση του ανηλίκου τέκνου είναι δυνατή μόνο έπειτα από σχετική άδεια του αρμόδιου Δικαστηρίου (1526 και 1625 ΑΚ).

4. Ποια η διαδικασία για την άδεια αποποίησης ανηλίκου τέκνου.

Για την αποποίηση ανηλίκου τέκνου απαιτείται Δικαστική απόφαση, η οποία χορηγεί στους γονείς του ανηλίκου τέκνου την άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμού του ως νόμιμοι εκπρόσωποι που ασκούν την γονική του μέριμνα. Η διαδικασία δύνατι να αναλυθεί σε τρία στάδια.

1ο Βήμα: Η κατάθεση της αιτήσεως: Η διαδικασία εκκινεί με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο στον αρμόδιο Δικαστήριο. Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της κατοικίας του ανήλικου τέκνου. Η προθεσμία του τετραμήνου αναστέλλεται από την στιγμή της κατάθεση της αιτήσεως (1847 παρ.3 και 255 ΑΚ).

2ο Βήμα: Το Δικαστήριο. Ακολουθεί ο ορισμός της δικασίμου, ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα κληθούν να παρασταθούν ενώπιον του Δικαστηρίου και να αποδείξουν ότι η αποποίηση της κληρονομιάς είναι η επωφελέστερη για το τέκνο τους ενέργεια.

3ο Βήμα: Η αποποίηση. Η έκδοση της απόφασης που χορηγεί την σχετική άδεια σηματοδοτεί την συνέχιση της προθεσμίας, εντός της οποίας οι γονείς πρέπει να προβούν στην αποποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας για λογαριασμού του ανηλίκου τους τέκνου.

Για να καταστεί σαφής η λειτουργία της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα: Στην υποθετική λοιπόν περίπτωση που οι γονείς κατέθεσαν την αίτηση για άδεια αποποίησης ένα μήνα, έπειτα από την δική τους αποποίηση της κληρονομίας, οφείλουν εντός της προθεσμίας τριών μηνών έπειτα από την έκδοση της απόφασης να ολοκληρώσουν την διαδικασία για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η αποποίηση και να αναπτύξει νομική ενέργεια. Όπως γίνεται αντιληπτό η τεράμηνη προθεσμία “παγώνει” με την κατάθεση της αιτησέως και επανακκινείται από το χρονικό ίδιο σημείο που ανασταλλει όταν εκδίδεται η δικαστική απόφαση που χορηγεί την άδεια αποποίησης στο γονείς του ανηλίκου.

5. Ποιες οι έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη αποποίησης.

Αν εντός της προθεσμίας προς αποποίηση δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους γονείς, η παρέλευσή της συνεπάγεται πλασματική κτήση της κληρονομιάς σε βάρος του ανηλίκου, έστω και αν ο ανήλικος κληρονομεί με το ευεργέτημα της απογραφής (1527 ΑΚ), υποχρεούμενος εντός έτους από της ενηλικιώσεώς του να συντάξει την απογραφή ώστε να μην εκπέσει αυτού.

Έστω και εκ των υστέρων, υπάρχει πάντα η δυνατότητα ακύρωσης της αποδοχής κληρονομιάς του ανηλίκου, αλλά μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι η παρέλευση άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας οφείλεται σε ουσιώδη πλάνη των γονέων του, σχετικά με το νομικό πλαίσιο περί της αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Προς αποφυγή όμως των ανωτέρω ενεργειών, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως κοστοβόρες και αβέβαιες ως προς την έκβαση τους, σωφρονέστερο είναι οι γονείς του ανηλίκου τέκνου να εκκινήσουν άμεσα την διαδικασία της αποποίησης όπως αναλύθηκε.

Πηγή: https://www.lawspot.gr/

Οι τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής ρυθμίζονται στο νόμο και αποτελούνται από τον κύκλο των συγγενών του διαθέτη. Κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ο αποκλεισμός των προσώπων μίας τάξης από την περιουσία, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πρόσωπα ικανά να κληρονομήσουν τα οποία ανήκουν σε προηγούμενη τάξη.

Πρώτη: Στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομούμενου. Οι κατιόντες κατανέμονται σε ρίζες, π.χ. η ρίζα περιλαμβάνει το γιο, μετά τον εγγονό και μετά το δισέγγονο.

Ο πλησιέστερος αποκλείει τον πιο μακρινό της ίδιας ρίζας, δηλαδή στο παράδειγμα ο γιός αποκλείει τον εγγονό. Αν ο πλησιέστερος κατιών δε ζει, στη θέση του υπεισέρχεται ο αμέσως απώτερος, δηλαδή ο εγγονός υπεισέρχεται στη θέση του γιού (και πατέρα του) που δεν ζει κατά το μοίρασμα (επαγωγή) της κληρονομίας.

Δεύτερη: Στη δεύτερη τάξη ανήκουν οι γονείς του κληρονομουμένου μαζί με τους αδελφούς του, καθώς και τα τέκνα και οι εγγονοί των αδελφών, εφόσον αυτοί δε ζουν.

Τρίτη: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και γιαγιάδες του κληρονομούμενου και από τους κατιόντες αυτών, τα τέκνα και οι εγγονοί.

Τέταρτη: Σε αυτήν την τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομούμενου.

Ο/Η σύζυγος που επιζεί καλείται με τους συγγενείς της πρώτης τάξης σε ποσοστό 25% (1/4 επί του συνόλου της περιουσίας) και με τους συγγενείς των υπόλοιπων τάξεων στο 50% (1/2). Παίρνει πάντα, ανεξαρτήτου τάξεως, τα έπιπλα, σκεύη, ρούχα και άλλα οικιακά αντικείμενα που είτε χρησιμοποιούσε μόνος του ή από κοινού με τον θανόντα σύζυγο. Ο/Η σύζυγος μπορεί να αποκλειστεί από την εξ αδιαθέτου διαδοχή αν ο κληρονομούμενος πριν πεθάνει και έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου είχε ασκήσει αγωγή διαζυγίου.

Πέμπτη: Στην πέμπτη τάξη, αν δεν υπάρχουν δηλαδή συγγενείς της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης, καλείται μόνος του ο επιζών σύζυγος ως κληρονόμος σε όλη την κληρονομία.

Έκτη: Στην έκτη τάξη, αν δεν υπάρχει κανένας συγγενής των υπολοίπων τάξεων ούτε επιζών σύζυγος, καλείται το δημόσιο, το οποίο άλλωστε δε διατηρεί δικαίωμα αποποίησης της κληρονομιάς, ενισχύοντας την έννοια της ασφάλειας των συναλλαγών, προκειμένου να μην καταστεί η περιουσία του διαθέτη ανεκμετάλλευτη και αδρανής.

Πηγή: https://www.lawspot.gr/

Για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία eParavolo του Υπουργείου Οικονομικών.

Για κάθε αίτηση πιστοποιητικού που κάνετε προς το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, απαιτείται η έκδοση eParavolo των 3 ευρώ.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε Υπουργείο Δικαιοσύνης
  2. Στο πεδίο “Κατηγορία Μεγαροσήμου” επιλέγετε Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)
  3. Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε [2032] Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙΚ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρω
  4. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  5. Πατάτε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”

Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να πληρώσετε το eParavolo μέσω τραπέζης και να μας προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής.

Για κάθε πιστοποιητικό που θέλετε να παραλάβετε από το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, απαιτείται η έκδοση eParavolo των 2 ευρώ.

  1. Στο πεδίο “Φορέας Δημοσίου” επιλέγετε Υπουργείο Δικαιοσύνης
  2. Στο πεδίο “Κατηγορία Μεγαροσήμου” επιλέγετε Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο)
  3. Στο πεδίο “Τύπος Παραβόλου” επιλέγετε [2033] Ένσημο Τ.Α.Χ.ΔΙΚ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρω.
  4. Σε όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  5. Πατάτε το κουμπί “Υποβολή Αιτήματος”

Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να πληρώσετε το eParavolo μέσω τραπέζης και να μας προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Πρωτοδικείο Πειραιά.

Για να σας εκχωρηθεί ένα πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος θα πρέπει να κάνετε αίτηση προς το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, να προσκομίσετε μεγαρόσημο ή ηλεκτρονικό παράβολο των 3 ευρώ για την αίτηση και ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανόντος. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώσετε τα ακριβή ονοματεπώνυμα των κληρονόμων για τους οποίους ρωτάτε αν έχουν κάνει αποποίηση. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού απαιτεί 10 ημέρες, ενώ για κάθε επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού απαιτείται μεγαρόσημο ή ηλεκτρονικό παράβολο των 2 ευρώ.

Για να σας εκχωρηθεί ένα πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης θα πρέπει να κάνετε αίτηση προς το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, να προσκομίσετε μεγαρόσημο ή ηλεκτρονικό παράβολο των 3 ευρώ για την αίτηση και ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανόντος. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού απαιτεί 10 ημέρες, ενώ για κάθε επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού απαιτείται μεγαρόσημο ή ηλεκτρονικό παράβολο των 2 ευρώ.

Load More