Πορεία Υπόθεσης

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία για υποθέσεις που έχουν κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας. Στην παρακάτω φόρμα εισάγετε αριθμό κατάθεσης και έτος στο πεδίο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ” στη μορφή αριθμός/έτος. Στο πεδίο “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ” επιλέγετε τη διαδικασία που σας ενδιαφέρει από τη λίστα. Στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ”. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν καταφέρει να ανακτήσει δεδομένα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104672166.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία που παρέχονται σε κάθε υπόθεση υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους ορθότητας και αναθεωρήσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από μέρους σας κάποια διαφορά μεταξύ των στοιχείων που διατηρείτε στο αρχείο σας και των παρακάτω στοιχείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ με την Υπηρεσία στο 2104672166 ή να στείλετε email στο irinodikiosalamina2@gmail.com, προτού τα χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε υπόθεσή σας.